Úver na pozemok nám odštartoval stavbu

Pre manželov Nemcových bolo dôležité nájsť spoločnosť, ktorá
im pomôže ustáť hektický začiatok stavby. Rozbehnúť predaj
vlastných nehnuteľností a súčasne zohnať vhodný pozemok na
nový dom,  si vyžadovalo dôkladné naplánovanie všetkých
detailov. Potom už zostávalo len jediné – osloviť Ekonomické
stavby a pustiť sa do práce.

Investori bývali v byte 3+1 a skoro každý víkend odchádzali z
rušného mesta na chatu, ktorú mali v horách.

Stále sme premýšľali nad tým, aké by to bolo mať vlastný
domček a ako by sme toho mohli dosiahnuť. Zhodou okolností sme
objavili pekný pozemok na okraji mesta. Rýchlo sme sa  pustili do
hľadania stavebnej spoločnosti, ktorá pre nás stavebný pozemok
odkúpi a začne na ňom pracovať, zatiaľ čo sa budeme venovať
predaju našich nehnuteľností."

Hľadanie stavebnej spoločnosti, ktorá by pre manželov Nemcových
kúpila stavebný pozemok, bolo ťažké.

Našli sme niekoľko stavebných firiem, ale Ekonomické stavby
nechávali ostatných ďaleko za sebou. Úver na pozemok nám umožnil
realizovať naše plány s odkúpením pozemku a zahájením prác
skôr ako bol hotový predaj našich nehnuteľností. Využili sme
tiež ďalší program  –  „Maximálna služba". Pred uzavretím
zmluvy sme tiež navštívili niekoľko stavieb, aby sme sa
presvedčili, ako stavba v reále prebieha."

Klienti si vybrali dom Ekonomik N7-10, zaujímali sa o stavebné
materiály, ktoré budú použité na ich novom dome. Po dokončení
projektu nasledovalo vybavenie stavebného povolenia a zostavenie
detailného rozpočtu.

Stavba domu bola zahájená a klienti často chodili na stavbu, aby
videli ako práce na stavbe pokračujú.

Celá stavba a hlavne jej záver sa niesol v duchu férového
jednania medzi nami a manažérom stavby. Veľmi si vážime, že
všetko, čo sme si či ústne, alebo písomne dohodli bolo dodržané.
Vďaka tomu stavba prebiehala plynule a nezrovnalosti sa vyskytovali
len veľmi zriedka. Spokojnosť na našej strane je teda veľká."

Nový dom – to je viac pohody a radosti zo života. Občas si
spomenieme, aké to bolo v našom starom byte, a vieme, že už by
sme sa tam nechceli vrátiť. V svojej dobe nám byt spĺňal
predstavy o dobrom bývaní, ale teraz vidíme, že môžeme žiť
omnoho kvalitnejší život.  V našom dome odštartovala ďalšia
etapa nášho spoločného života a zatiaľ si to užívame plnými
dúškami."

Manželia Nemcoví