Radosť garantovanou cenou

Všetko
bolo o to jednoduchšie, že Ekonomické stavby garantujú dodržanie
rozpočtu, ktorý sme pre samotným zahájením stavby odsúhlasili.
Mohli sme tak zaspávať bez strachu…" Vďaka zapojeniu programu
„Mladá rodina" nás tiež príjemné prekvapila výška
splátok."

Život vo veľkomeste má mnoho výhod. Človek si v ňom môže
užívať zábavy a ruchu a na kvalitu bývania mnohokrát nepozerá.
S plánovaním rodiny však začnú prevažovať zápory nad kladmi a
pôvodne postačujúci podnájom sa stane klientkou, z ktorej sa
snažíme uniknúť.

Stavanie svojpomocne si žiada isté skúsenosti, ktoré väčšina
investorov nemá. Nezanedbateľnú úlohu má tiež časová
náročnosť celého procesu – ako sa hovorí, čas je drahý  a
preto celú prípravu je potrebné zveriť skúseným odborníkom,
schopným zabezpečiť všetko potrebné od administratívnej
prípravy po finálne odovzdanie diela.

Skôr ako sme sa pustili do hľadania tej správnej
spoločnosti, určili sme si jasné kritériá, ktoré by mala
spĺňať. O správnosti nášho výberu nás presvedčila
predovšetkým široká ponuka typových domov, spôsob realizácie a
financovania jednotlivých etáp a v neposlednom rade tiež
profesionálny prístup pracovníkov firmy."

Po vybraní typového domu bola zahájená projektová fáza
prípravy, počas ktorej si investori nechali začleniť do projektu
drobné dispozičné zmeny tak, aby dom vyhovoval ich požiadavkám.
Po vypracovaní položkového rozpočtu a stavebného povolenia bola
stavba domu zahájená.

Dom sme financovali čiastočne z vlastných zdrojov a so
zvyšnou – väčšou časťou nám pomohla hypotéka. Všetko bolo
o to jednoduchšie, že Ekonomické stavby garantovali dodržanie
rozpočtu, ktorý sme si pred samotným zahájením stavby
odsúhlasili. Mohli sme tak zaspávať bez strachu, že sa cena domu
pred jeho dokončením vyšplhá nad rámec pôvodne plánovaných
nákladov, ako sa to niekedy stáva."

Vďaka zapojeniu sa do programu „Mladá rodina“ nás tiež
príjemne prekvapila výška splátok. Ako malý bonus za nás
spoločnosť zaobstarala všetky tie únavné formality pri
vybavovaní stavebného povolenia bezplatne, čo nám skutočne
ušetrilo mnoho času aj nervov."