Radosť zo zmeny spôsobu bývania

Veľmi častým
javom v dnešnom spôsobe života je vlastníctvo bytu a chaty. Tak
to bolo aj v prípade manželov Markových. Postupom času sa ale
stáva neustále prechádzanie a  udržovanie dvoch domácností
časovo aj finančne náročné. Keďže sa manželia nechceli vzdať
prechádzok v prírode a trávenia času na záhradke, rozhodli sa
pre stavbu rodinného domu.

Pokračovať v čítaní „Radosť zo zmeny spôsobu bývania“