Radosť individuálnym projektom

Radi by smesa poďakovali pracovníkom Ekonomických stavieb s.r.o. , ktorí dom
stavali. Svojej práci rozumeli a starostlivo zrealizovali stavbu
tak, ako bola naprojektovaná. Celej firme ďakujeme za krásne a
pohodlné bývanie."

Celých tridsať rokov býval investor a jeho rodičia v byte.
Neustále sa zvyšujúce nájomné ich však postavilo pred otázku,
či naďalej vkladať peniaze do bývania, ktoré im nikdy nebude
patriť.

Keďže vlastnili pozemok a nemali skúsenosti so stavebnými a
projektovými prácami, rozhodli sa pre stavbu na kľúč. V dennej
tlači našli reklamu Ekonomických stavieb, preštudovali si webové
stránky a dali si poslať katalóg domov a služieb spoločnosti.

Bolo nutné pre nás vypracovať úplne nový projekt tak, aby
bol vhodný na náš nie príliš rozsiahly pozemok. Naše predstavy
o veľkosti domu a jeho dispozícii naplnil projektant firmy k našej
spokojnosti."

Rodinný dom umiestnený v radovej zástavbe tak získal aj svoju
finálnu podobu a na spokojnosť investora bola súčasťou domu aj
garáž, nad ktorou bola projektovaná terasa. Stavba domu na seba
nenechala dlho čakať a jej priebeh plynule pokračoval.

Musím povedať, že sme uvítali možnosť meniť v priebehu
stavby niektoré prvky domu."

Investori si vybrali z širokej ponuky materiálov a ladili design
domu podľa svojich snov a predstáv. Pred dokončením domu začali
pracovať na úprave okolia domu a kultivácii záhrady. Krásne
okolie nového domu prinieslo svojim majiteľom veľa kľudu, útulné
prostredie, priestor pre realizáciu záľub a bezpečie pre výchovu
vnúčika.

Radi by sme poďakovali pracovníkom Ekonomických stavieb
s.r.o, ktorí nám dom stavali. Svojej práci rozumeli a starostlivo
zrealizovali stavbu tak, ako bola naprojektovaná. Celej firme
ďakujeme za krásne a pohodlné bývanie."