Radosť, ktorú nepokazilo papierovanie

Najskôr
sme si objednali katalóg. Po jeho obdržaní a preštudovaní
systému výstavby a celého spektra sprievodných služieb, ES úplne
vyradili väčšinu stavebných firiem…"

Keď sme kúpili pozemok, na ktorom mal stáť v budúcnosti
náš dom museli sme najskôr nechať predĺžiť inžinierske siete,
ktoré vtedy na pozemok nedosiahli. Užili sme si tak do sýtosti
vybavovania dokumentov a ťahaníc po úradoch. Po tejto skúsenosti
sme si povedali DOSŤ. Pri stavbe domu už toto nechceme podstupovať.
Nájdeme si firmu, ktorá všetko vybaví za nás."

Pre klientov bola neprijateľná predstava, že by dom stavali
svojpomocne, nakoľko pracovná vyťaženosť im to nedovoľovala. Po
skúsenostiach s vybavovaním dokumentov na realizáciu technických
sietí preto hľadali stavebnú firmu s kompletným servisom a
dlhodobou prosperitou.

Najskôr sme si objednali katalóg. Po jeho obdržaní a
preštudovaní systému výstavby a celého spektra sprievodných
služieb, ES úplne vyradili väčšinu ostatných stavebných
firiem, ktoré sme mali v užšom výbere. Rozhodujúci pre nás bol
fakt, že ES stavajú murované domy, ponúkajú vybavenie hypotéky,
úver na pozemok, vybavenie úradných záležitostí a neposlednom
rade mali v ponuke domov ten, ktorý sa nám naozaj páčil. Do sídla
spoločnosti sme prišli už takmer rozhodnutí, 
že ES budú tí, ktorí sa nám o stavbu domu postarajú."

Investori sa rozhodli pre dom Ekonomik N14-2. Oslovil ich
predovšetkým vzhľadom a praktickosťou. Vo fáze projektovania
boli vykonané drobné úpravy a po vybavení stavebného povolenia a
nevyhnutnej administratívnej dokumentácie bolo všetko pripravené
samotnú stavbu. Práve nadmerná administratívna práca, ktorú
vykonali Ekonomické stavby v rámci projektovej činnosti bola
veľkou úľavou a pomocou pre klientov.

Stavba nakoniec začala v auguste, do zimy bola hotová hrubá
stavba vrátane strechy. Približne vo februári stavebné práce
znova začali. Stavba teda trvala približne rok s tým, že cez zimu
boli práce asi na 2 mesiace pozastavené. S tým sme ale počítali
a k žiadnemu oneskoreniu v priebehu stavby nedošlo. Ďakujeme
všetkým pracovníkom Ekonomických stavieb."

Manželia Kaplanoví