Radostná pomoc od Ekonomických stavieb

Na začiatku
spolupráce s Ekonomickými stavbami sa nám zdalo, že s našimi
finančnými možnosť vlastný dom nikdy nemôžeme mať. Nemali sme
žiadnu hotovosť, vlastný pozemok, ani peniaze na jeho kúpu.
Jediné, s čím sme do ES prišli, bol náš veľký sen, postaviť
so dom."

Už dlho mladý pár plánoval svoje spoločné bývanie, tajne
túžili po rodinnom domčeku. Boli však toho názoru, že obrovské
kolotoče vybavovania, papierovania na úradoch proste nezvládnu.
Preto oslovili niekoľko dodávateľov murovaných domov a
drevostavieb.

Po dlhom zvažovaní sme nakoniec zvolili murovaný dom.
Prispelo k tomu hlavne to, že väčšina ponúk na drevostavby
neobsahovala základovú dosku. Odradili nás tiež známi, ktorí
mali negatívne skúsenosti so stavaním dreveného domu."

Murovaný dom bol pre mladý pár ideálnym riešením a tak začali
zháňať informácie o stavebných spoločnostiach.

Zhodou okolností sme ale zistili, že i naša známa práve
stavia s Ekonomickými stavbami. Vypočuli sme si teda jej postrehy a
skúsenosti a na ich základe sme sa rozhodli to s ES skúsiť." 

Na prvú informačnú schôdzku so zástupcom Ekonomických stavieb
sa investori dôkladne pripravili.

Na začiatku si nás získalo sebaisté a príjemné
vystupovanie zástupcu ES. Ochotne a vecne odpovedal na všetky naše
otázky. Zrazu sme mali pocit, že sme naozaj na správnom mieste.
Každý zdanlivý problém mal svoje riešenie. Nemohli sme napríklad
uveriť tomu, aké ľahké je začať   stavať dom bez finančných
prostriedkov. Mysleli sme si, že keď našu situáciu vysvetlíme
zástupcom ES, že nám nebudú vedieť pomôcť a rozlúčime sa.
Reakcia bola však úplne iná. S úplnou samozrejmosťou začali
tvoriť riešenie našej situácie."

Po dokončení projektovej dokumentácie a získaní stavebného
povolenia zahájili Ekonomické stavby realizáciu domu.

Veľa situácií sme konzultovali s odborníkmi priamo na
stavbe a na doporučenie niektoré materiály počas stavby menili.
Stavbu sme navštevovali často, robili  sme si podrobnú
fotodokumentáciu. Radi si občas vytiahneme album, listujeme fotkami
a vraciame sa takto do minulosti. Tiež nevieme zabudnúť na ten
zvláštny pocit, keď sme sa nasťahovali do nového. Dnes sa tešíme
z toho, že sme sa dokázali rozhodnúť a prekonať obavy. Postavili
sme s ES krásny dom a vždy si túto časť nášho života radi
pripomenieme."

pani Ťukalková