Renesancia manželstva v krásnom nízkoenergetickom dome od ES

Manželia
Fodoroví sa rozhodli pre svoj životný reštart v novom bývaní.
Ich bývanie v služobnom byte, zmluva na dobu určitú a konfliktný
sused ich predstavám o bývaní príliš nezodpovedali. Preto sa
rozhodli pre stavbu vlastného domu.

Manžel sám pracuje v stavebníctve. Nechceli sme, aby
pracoval ešte aj na vlastnom dome. V tomto sme mali jasno a
žiadne dôvody by naše rozhodnutie nezmenili. Vyhovovalo nám sa
len podieľať na určitých prácach v niektorých etapách
výstavby. Stavba svojpomocne je časovo veľmi náročná a trvá
dlho."

Na rad prišlo rozhodnutie, ktorá zo stavebných spoločností
zabezpečí kompletnú realizáciu vysnívaného domu.

Hlavnými našimi kritériami pre výber firmy boli ponúkané
služby a celková komunikácia. Toto Ekonomické stavby spĺňali.
Ďalej sa nám páčila veľká ponuka programov, rodinných domov,
veľmi zaujímavé záručné doby a v neposlednom rade pomoc pri
financovaní stavby. Rady iných sme nepotrebovali, rozhodnutie bolo
na nás."

V katalógu Ekonomických stavieb sme si vybrali taký typ domu,
ktorý našim požiadavkám vyhovoval – Ekonomik N7-3. Dom sme si
nechali mierne upraviť podľa našich predstáv. Každú úpravu sme
konzultovali s manažérom projektu, ktorý nám v tomto vychádzal v
ústrety. Všetky požadované zmeny a úpravy pri projektovaní nám
ES naprojektovali zadarmo."

Jednou zo skvelých služieb od Ekonomických stavieb je vybavenie
akejkoľvek administratívy a vybavenie stavebného povolenia.

Táto služba bola jedna z najpríjemnejších. Máme všeobecne
zlé skúsenosti s vybavovaním administratívy."

Financovanie výstavby klienti kombinovali hypotekárnym úverom v
kombinácii s vlastnými prostriedkami.

Ďalej sme využili hypotekárny úver a finančné produkty
ES. Zaujala nás a veľmi nám pomohla možnosť preklenovacieho
úveru. Manžel totiž prišiel o prácu a začal pracovať na
živnosť. Musel banke preukázať príjmy za pol roka. Ak by sme
nemali možnosť preklenovacieho úveru, došlo by k zdržaniu. Vďaka
tejto službe sa stavba nezastavila a mohla plynule prebiehať."

Po vydaní stavebného povolenia boli zahájené práce na stavbe
domu.

Všetky fáze prebehli bez problémov. Mali sme aj vlastný
stavebný dozor, ktorý na stavbu dohliadal a prípadne riešil
drobnosti v priebehu. My sme sa na stavbu chodili len pozerať."

Zaľúbili sme si celý dom. Tak rýchlo sme si zvykli na nový
spôsob života v dome, že do pôvodného by sme sa už nechceli
vrátiť. Nové bývanie nám dáva veľa. Hlavne slobodu a žiadnych
susedov v dome."

manželia Fodoroví