Radosť mladým klientom

Všetko
prebiehalo podľa plánu, stavať sa začalo na jeseň a nasledujúce
Vianoce sme trávili v novom. Dom do bodky splnil naše očakávania
a všetci vrátane detí sa tu cítime naozaj doma."

Po narodení detí si všetci rodičia uvedomujú, aký dôležitý
je rodinný priestor a aký dosah má jeho nedostatok pre
rozrastajúcu sa rodinu, mnohí sa ho v rámci možností snažia
riešiť.

Zostať s dvoma deťmi v malom byte pre nás začalo byť
neúnosné. Bolo jasné, že skôr, či neskôr sa musí niečo
zmeniť. Keď sa nám vyskytla príležitosť kúpiť pozemok v
susednom meste, kde máme aj väčšinu príbuzných, dlho sme
neváhali. K stavbe domu to už bol len krôčik."

Mladý manželský pár sa vzhľadom k časovej vyťaženosti
rozhodol pre stavbu na kľúč. Najskôr však bolo nutné vyhľadať
stavebnú firmu, ktorá im dodá kompletný servis a postaví dom.
Preto sa začali zaujímať o reklamy, inzeráty a vyhľadali si
informácie na internete.

Najviac nás oslovila firma Ekonomické stavby s.r.o. a to
predovšetkým rozsahom svojich služieb a programov vrátane
obstarania akejkoľvek administratívnej agendy týkajúcej sa
stavby."

Po zaslaní katalógu domov a ponúkaných služieb bolo rozhodnuté.

Dohodli sme si stretnutie so zástupcom ES, na ktorú sme už
išli s vybranými typmi domov. Na stretnutí sme potom všetko
prejednali, vrátane možností úprav už hotových katalógových
projektov. Zohľadňovali sme predovšetkým dispozície domu s dvoma
detskými izbami a výšku mesačných splátok. Nakoniec sme vybrali
projekt, ktorý po menšej úprave našim požiadavkám plne
vyhovel."

Nechali sme si poradiť ohľadom hypotéky, pretože sme
potrebovali nájsť kompromis medzi výškou úveru a našimi
požiadavkami na stavbu, čo sa nakoniec po niekoľkých úpravách
aj podarilo."

Po vybavení nevyhnutnej administratívy spojenej s vydaním
stavebného povolenia, dokončenia projektu a vybavenia hypotéky už
nič nebránilo samotnej stavbe.

Všetko prebiehalo podľa plánu, stavať sa začalo na jeseň
a nasledujúce Vianoce sme už trávili v novom. Dom do bodky splnil
naše očakávania a všetci vrátane detí sme tu naozaj doma."

Manželia Potočkoví