Úplne výnimočné Ekonomické stavby

Bývať vo vlastnom dome podľa svojich predstáv – to je túžba mnohých mladých ľudí. V dnešnej dobe je na slovenskom trhu veľa stavebných spoločností, ale len jedna z nich ponúka kompletné služby spojené so zriaďovaním si nového bývania. Sú to Ekonomické stavby, s.r.o.

Mladí manželia bývali v meste, ale chceli vychovávať deti v menšej obci, kde je menšia frekventovanosť dopravy. Veľa voľného času vďaka náročnej práci nemali a tak bolo pre nich ideálnym riešením postaviť dom na kľúč. Bolo potrebné nájsť vhodnú stavebnú spoločnosť s ktorou budú svoj sen realizovať.

My sme v podstate hľadať nemuseli. Od známych sme sa dozvedeli o Ekonomických stavbách a hneď sme si aj dohodli stretnutie s riaditeľom spoločnosti p. Menclom. Presvedčilo nás jeho vystupovanie, prístup firmy ku klientom, ale hlavne komplexnosť služieb – vybavenie stavebného povolenia a s ním spojená administratíva, tvorba projektu, garancia pevnej ceny, služba fin. analytika a samotná realizácia stavby."

Investori si vybrali z katalógu domov dom PETRA a pri realizácii projektu spoločne s pracovníkmi ES zapracovali do finálneho riešenia domu niektoré svoje nápady a požiadavky.

Stavba domu bola zahájená po jednotlivých etapách a klienti pravidelne dochádzali na stavenisko, aby boli svedkami ako dom rastie a ktoré práce sa v danom čase realizujú.

Ja som stavbu sledoval skoro denne a to hneď z niekoľkých dôvodov. Tým najväčším bola nedočkavosť, zvedavosť a tiež snaha predísť mnohým nezrovnalostiam."

Po odovzdaní domu sa rodina nasťahovala a po zabývaní sa tešila z krásneho domu.

Celá moja rodina je spokojná, predovšetkým naše dve dcéry. Život v byte v meste s týmto sa nedá porovnať. V budúcnosti by sme chceli pristaviť ďalšiu časť domu. A je nám jasné, že sa znova obrátime na Ekonomické stavby."

manželia Stodoloví