Rozhodli sme sa správne

„Na samotnú výstavbu domu je dosť veľa firiem, ale financovanie pozemku spoločnosť ES ponúkla ako jediná.“

Každý máme rôzne želania a predstavy, ale celkom určite veľká väčšina má jednu túžbu rovnakú – bývať vo vlastnom rodinnom dome. Pre manželov Geletovcov je tento sen už skutočnosťou. Ich rozhodnutie začať stavať dom urýchlil vysoký vek mamičky, ktorá bola odkázaná na ich pomoc  – chceli ju vziať k sebe do podmienok, aby bola s nimi a zároveň, aby mala svoje súkromie. A to v bytovom dome nešlo skĺbiť.

„Keď sme sa začali rozhodovať o stavbe domu, hlavným zdrojom informácií boli články v bytových a stavebných časopisoch. Z hľadiska našich potrieb nás oslovil najmä popis nového produktu – financovania pozemku. Na samotnú výstavbu je dosť firiem, ale financovanie pozemku spoločnosť Ekonomické stavby ponúkla ako jediná."

Základná požiadavka bola, aby mal dom samostatnú miestnosť na bývanie a sociálne zariadenie na prízemí pre ťažko sa pohybujúcu mamu. Druhá požiadavka bola na cenovú úroveň, ktorú boli klienti schopní zvládnuť.

„Najviac sa našim predstavám aj požiadavkám približoval projekt „Martina", v ktorom bolo potrebné urobiť ešte nejaké úpravy – pre ES toto nebol problém. Po vybavení stavebného povolenia sme začali so stavbou. Na začiatok výstavby sme mali, tak ako aj na pozemok pôžičku od ES. Potom nasledoval predaj jedného z dvoch bytov a následné splatenie pôžičky ES."

 „Čo sa týka výstavby aj keď sme mali stavebné povolenie vybavené už decembri, museli sme počkať pokiaľ skončí zima – samotná výstavba prebiehala bez problémov, vyskytli sa určité nezhody medzi rozpočtom a projektom, tu sme ale mali šťastie, že projekt robili ES – inak by sa muselo robiť veľa prác navyše. Takto si problém musela riešiť prípravná a realizačná zložka v rámci ES."

 „Domčekom sme si vyriešili situáciu s mamičkou, máme tu ešte veľa práce, prístrešok pre autá, vonkajší krb, záhradný domček, výsadba – na to všetko sa tešíme. No ak by sme sa mali znova rozhodovať, určite by sme sa rozhodli rovnako správne."

Manželia Geletoví