Rodinný dom – bezpečie pre naše deti

Starostlivým rodičom Mahelkovým robilo starosti, ako zabezpečiť vhodné prostredie pre ich dve vyrastajúce deti. Nevyhovujúci byt a jeho okolie v nich vzbudzovalo značnú neistotu. Najschodnejším riešením pre nich bolo postaviť si rodinný dom s krásnou záhradkou, kde budú mať pre svoje deti zázemie.

„Chcel som stavať svojpomocne. Keď som si ale spočítal náklady a čas, ktorý by mi to zabralo, vyšlo mi výhodnejšie osloviť stavebnú spoločnosť a nechať si postaviť dom na kľúč."
Keď objavili reklamu na Ekonomické stavby, dohodli si nezáväzné stretnutie, po ktorom sa rozhodli, že s touto spoločnosťou budú na stavbe domu spolupracovať.

Klienti si zo zaslaného katalógu vybrali projekt Anna, ktorý sa im stal predlohou pre vlastné riešenie budúceho domu. Po skončení projektu pracovníci ES vybavili klientom stavebné povolenie a administratívnu činnosť s tým spojenú.

Bolo to pre nás prekvapenie. Nepovažujem to za štandardnú službu a veľmi nás to potešilo. Hlavne sme boli radi, že nám tým ušetrili čas. Tiež sme uvítali pomoc pri financovaní v podobe programu Nulová hotovosť."

Prípravné práce na samotnej stavbe boli zahájené na jeseň a realizácia stavby na jar.

Po tom už išlo všetko rýchlo. Kedykoľvek sme potrebovali na stavbe niečo zmeniť, stačilo zdvihnúť telefón. Manažér aj stavbyvedúci boli vždy „na príjme"
a všetko so mnou ochotne prejednali."

Naša dcérka si obľúbila jedno miesto, ešte keď bol dom v hrubej stavbe. Má teda nielen svoju vysnívanú izbičku, ale tiež tajný kútik, kam si zalezie, keď chce byť sama. My sme sa tiež tešili na nový priestor, v ktorom budeme žiť. Teraz si dom už len zveľaďujeme a krášlime podľa našej fantázie."

Manželia Mahelkoví