Postupné financovanie stavby domu od ES

“K rozhodnutiu postaviť si vlastný dom nás viedla myšlienka pokojného bývania, možnosť mať vlastnú záhradku priamo pri dome a netráviť na nej len víkendy."

„Hľadali sme takú firmu, ktorá sa o všetky činnosti okolo tohto postará od A po Z. To znamená hlavne vybavenie všetkých potrebných povolení. Nemáme s vybavovaním týchto záležitostí žiadne skúsenosti a sme tiež časovo vyťažení. Myslíme si, že v tomto Ekonomické stavby úspešne splnili naše očakávania ".

Výber stavebnej spoločnosti

„Rozhodujúca pre nás bola možnosť financovať stavbu po etapách, pretože peniaze s predaja nehnuteľností, z ktorých bola stavba domu financovaná, dochádzali postupne. Samozrejme ponúkané záruky pre nás boli tiež veľmi dôležité. Do rokovaní s ES sme vstupovali s hrubou predstavou o budúcom dome. Po rokovaní so zástupcom Ekonomických stavieb a po zhliadnutí katalógu rodinných domov sme si zvolili  bungalov. Keďže bol bez schodiska, tento typ domu spĺňal naše predstavy a bol najvhodnejší k nášmu veku ".

Stavba domu

„ES organizovali na stavbe kontrolné dni, na ktorých sme sa pravidelne zúčastňovali. Keďže sme bývali len 6 km od miesta výstavby, navštevovali sme stavbu aj mimo plánovaných kontrolných dni minimálne raz do týždňa. Niekedy aj častejšie ".

Život v novom dome

„V novom dome sme si zvykli bez problémov. Celý pozemok sme riadne oplotili. Postupne na dome nejaké maličkosti plánujeme zmeniť."

manželia Šimunkoví