Nový dom – nový začiatok

V živote človeka sa často stávajú rôzne udalosti, ktoré nás svojim spôsobom donútia urobiť aj veci, aké by sme možno ani nepredpokladali, ale čo by sme pre svoje deti a rodinu neurobili? Bolo tomu tak aj prípade klientov Malovcových, ktorí sa pre stavbu domu rozhodli na opačnom konci republiky, aby boli bližšie k deťom a vnúčatám.

Klienti sa rozhodli pre stavbu na kľúč, nakoľko aj príliš veľká vzdialenosť im nedovolila inak. Stavebnú spoločnosť vyberali pol roka, pre ES sa rozhodli na základe toho, že spoločnosť poznali z reklamy a vedeli aj to, že spoločnosť je nadnárodná.

Z dôvodu špecifických požiadaviek na dom som si z katalógu ES dom nevedel vybrať. Mal som už konkrétnu predstavu, čo v ES nebol vôbec problém a architekt nám projekt nakreslil podľa našich predstáv. Tiež som uvítal vybavenie stavebného povolenia z dôvodu vyťaženosti a veľkej vzdialenosti."

Po vybavení stavebného povolenia sa zahájili práce na stavbe.

Stavba vďaka manažérovi stavby prebiehala bez problémov. Sledoval som ju cez internet vďaka fotkám môjho suseda, na ktorých som sledoval jednotlivé etapy stavby a tak ich odsúhlasoval. Výstavba trvala podľa očakávania, tiež bolo príjemné, že pevná cena bola garantovaná v zmluve."

Napriek veľkej vzdialenosti, ktorú sme si za domom „prešli", by sme sa späť vrátiť k pôvodnému bývaniu vrátiť nechceli. Môžeme si užívať relax v záhrade, máme tu príjemných susedov a hlavne sme bližšie k deťom a vnúčatám, pre ktoré sme sa takúto zmenu podstúpiť rozhodli."

manželia Malovcoví