Máme dom od ES

Mladí manželia túžili po vlastnom kľude a pohodlí od začiatku ich spoločného života. Plní elánu a očakávania sa pustili do realizácie svojich želaní a predstáv. Aj cez počiatočné neúspechy pri hľadaní spoľahlivej stavebnej firmy sa nakoniec obrátili správnym smerom a to ich priviedlo k vysnívanému domu.

„Pôvodne sme po svadbe bývali u rodičov, kde sme mali v rámci ich bytu samostatnú bytovú jednotku o veľkosti 1+1. Keď sa narodili deti, tak toto bývanie nebolo už dostačujúce."

Vybavenie stavebnej spoločnosti

„Kontakt na ES sme našli na internete. Rozhodujúcim faktorom pri výbere spoločnosti ES bola kompletná ponuka spočívajúca vo vybavení stavebného povolenia, projektovej dokumentácie až po možnosť prevedenia kompletnej stavby domu na kľúč podľa želania zákazníka. Pôvodne sme chceli nechať celú stavbu realizovať spoločnosťou ES na kľúč, ale vzhľadom k novým okolnostiam, ktoré sa v priebehu prípravných prác neplánovane vyskytli, sme od spoločnosti ES objednali realizáciu uzavretej hrubej stavby domu a daľšie dokončovacie práce sme si urobili svojpomocne."

Výber domu

Na prvej schôdzke na pobočke ES sme prišli len s hrubou predstavou ako by mal dom vyzerať, konkrétny dom z katalógu sme ale zatiaľ vybraný nemali. Po vypočutí našich požiadaviek nám zástupca spoločnosti ES ponúkol variant rodinného domu Ekonomik N7, ktorý si nás okamžite získal."

Vybavenie stavebného povolenia od ES

„V tom čase nebolo bežné aby všetku agendu vrátane stavebného povolenia vybavovala stavebná spoločnosť. ES túto činnosť ponúkala ako jedna z mála spoločností zadarmo, čo bolo pre nás pri  rozhodovaní podstatnou okolnosťou."

Financovanie stavby

„Prvá časť financovania bola z vlastných zdrojov, druhá časť bola riešená formou hypotekárneho úveru."

Výstavba domu

„Priebeh stavebných prác sme sledovali prakticky každý deň vzhľadom nato, že už sme v tej dobe bývali v rovnakej obci, kde sa stavba nachádzala."

Život v novom dome

„Obytná časť domu je už dokončená a celá rodina si dom užívame v plnej spokojnosti. Ešte je potrebné dokončiť terénne úpravy, oplotenie pozemku, na ktorom dom stojí a nejaké drobné práce v suteréne, ktoré realizujeme postupne v rámci priebežného prísunu finančných prostriedkov."

manželia Drápaloví