Keď stavba rastie pred očami

Manželia Skrivánkovi bývali v spoločnom dome spolu s rodičmi, ich snom bolo osamostatniť sa a mať vlastný rodinný dom. Rozhodli sa pre stavbu nového rodinného domu na vedľajšom pozemku s pomocou Ekonomických stavieb.

“Pre stavbu rodinného domu na klúč sme sa rozhodli z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Ďalším dôvodom bolo, že sa stavbe domu nerozumieme. Jediné práce, s ktorými by sme si vedeli poradiť bol terén okolo domu vrátane opornej svahovej steny a oplotenia".

Výber stavebnej spoločnosti

“Spoločnosť Ekonomické stavby sme našli rýchlo. Po objednaní katalógu z ES sme si všetky ostatné informácie dohodli na internete, na stránke ES."

Vyriešenie stavebného povolenia od ES

“Máme zlé skusenosti s vybavovaním administratívných záležitostí na úrade. Preto sme boli veľmi radi, že nám ES vybavili doklady týkajúce sa stavby".

Financovanie domu bolo realizované hypotekárnym úverom

“Stavbu domu sme financovali z hypotéky, ktorú nám vybavili v ES. Banka uvoľňovala financie podľa priebehu stavby".

Po vydaní stavebného povolenia klienti kontrolovali priebeh stavby

“Na stavbe sme boli každý deň, pretože sme bývali v dome vedľa stavby. Všetko sme sledovali, fotili a najviac sa nám páčilo, ako nám stavba rastie pred našimi očami. S novým domom od ES sme veľmi spokojní".

manželia Skrivánkoví