Finančný program od ES – vysnívané bývanie

Takmer celé štyri roky hľadali manželia spoľahlivú stavebnú spoločnosť, ktorej by zverili do rúk stavbu svojho vysnívaného domu. Nakoniec sa na nich usmialo šťastie a vďaka Ekonomickým stavbám má ich sen reálnu podobu.

Vďaka nášmu pracovnému vyťaženiu sme možnosť výstavby svojpomocne zamietli hneď na začiatku. Dodávka domu na kľúč od stavebnej spoločnosti bola pre nás tá správna voľba. Bolo príjemné sledovať, že pokiaľ my sme chodili do práce, na našom pozemku deň po dni vyrástol vysnívaný dom."

Investorov oslovili webovské stránky Ekonomických stavieb, predovšetkým ich programy financovania.

Program „Mladá rodina"
bol Ekonomických stavbách stvorený priamo pre nás. Ten nám spoločne s hypotékou zabezpečil, že financovanie domu hravo zvládneme."

Klienti si zo zaslaného katalógu vybrali dom Miluška, ktorý plne vyhovoval ich požiadavkám a očakávaniam. Po dokončení projektu a vybavení stavebného povolenia prišla na rad samotná stavba domu.

Na stavbe sme boli prakticky denne a aj z toho dôvodu, že sme bývali u rodičov hneď vedľa stavby nášho nového domu. Vďaka tomu sme sa nemohli dočkať, keď už bude všetko hotové a budeme sa môcť presťahovať. Keď nás napadlo, ako niečo vylepšiť alebo zmeniť oproti naplánovanému postupu, mohli sme to hneď operatívne riešiť s manažérom stavby."

Po odovzdaní domu a kolaudácii si hneď klienti začali dom zariaďovať podľa svojich predstáv.

Žije sa nám tu veľmi dobre. Naše predchádzajúce bývanie u rodičov bolo podmienené stratou nášho súkromia. Toho si dnes užívame do sýtosti."

pán Spáčil