Bývanie a podnikanie v novom dome od ES

Pani
Cupalová riešila zmenu bývania a presun svojho pracoviska z
prenajatých priestorov do nového domu.

Áno, v prvom rade to bola predovšetkým potreba vytvoriť si
pracovisko. O priestory na bývanie išlo až v druhom rade a to
samozrejme s tým, že pokiaľ si nechám postaviť jednu budovu,
môžem ju využiť aj na bývanie – čo pre mňa znamená značnú
úsporu času s dochádzaním do práce. K tejto myšlienke som bola
donútená okolnosťami, pretože doba prenájmu mojej bývalej
ordinácie končila a majiteľ nehnuteľnosti nám jej predĺženie
neprisľúbil."

Keďže investorka mala skúsenosti so stavbou rodičov, rozhodla sa
pre realizáciu svojho projektu stavebnou spoločnosťou. „Rodičia
stavali postupne a vyslovene so svojich príjmov, takže sa stavba
natiahla na dlhých 10 rokov a to nehovorím o čase a úsilí, ktoré
ich to stálo. Chcela som v každom prípade stavbu riešiť inak."

V projektovej fáze sa riešilo mnoho úprav, pretože bolo potrebné
celé prízemie domu upraviť na funkčnú ordináciu. Ekonomické
stavby pomohli investorke s vybavením kúpy pozemku a so
zabezpečením financovania. Po vydaní stavebného povolenia už nič
nebránilo zahájeniu stavby domu s ordináciou.

Ujal sa nás náš manažér stavby zo strany ES, ktorý sa o
nás staral počas celej stavby až po kolaudáciu. Pracovalo sa,
pokiaľ to podmienky dovoľovali aj počas zimy. Bola som veľmi
rada, keď sa stavba skolaudovala a všetko zodpovedalo ako mojim
predstavám, tak aj potrebám úradu. Moja kolegyňa si len pár
metrov od nás postavila lekáreň, ďalšia susedka, tiež praktická
lekárka pre dospelých, aj keď začala so stavbou pred nami, my sme
skončili skôr a v dohodnutom termíne."

Dnes už investorka pracuje s pacientmi vo svojej ordinácii a
podkrovie využíva na bývanie. Rada si spomína na moment, keď sa
rozhodla realizovať svoj životný projekt.

Boli aj chvíle, keď som mala strach, do čoho som sa to
pustila, ale ako zo strany manažéra stavby  tak aj ďalších
pracovníkov na stavbe sa mi vždy dostalo pomoci a všetko skončilo
tak, ako malo."

pani Cupalová