Rodinný dom od ES – ideálne prostredie pre deti

Mladí manželia
sa rozhodli zabezpečiť pokojné detstvo pre svoje deti
prostredníctvom rodinného domu v prívetivom prostredí vidieka.
Vďaka perfektnej lokalite mali bezproblémové spojenie s
veľkomestom.

Keď sme premýšľali o vlastnom bývaní, zameriavali sme sa
hlavne na budúcnosť, keď si založíme rodinu. Chceli sme, aby
naše deti vyrastali na pokojnom vidieku a nie v strede rušného
veľkomesta ako my. Bolo pre nás dôležité vybrať tú správnu
lokalitu, odkiaľ do veľkomesta nebudeme mať ďaleko."

Nájsť správnu stavebnú spoločnosť nebol problém. Naša
predstava o stavebnej firme bola taká, že stavebná firma za nás
vybaví všetky záležitosti s výstavbou. Zamestnanie nám príliš
nedovoľovalo  sa stavbe venovať, ani sa na nej podieľať
svojpomocne. Od známych sme dostali typ na Ekonomické stavby,
s.r.o. . Mali s nimi dobrú skúsenosť a to nás presvedčilo, že
ES budú vhodné aj
 pre nás."

Mladí manželia si vybrali dom zo zaslaného katalógu a následne
začali prebiehať projektové práce a vybavovanie administratívy
spojenej s vydaním stavebného povolenia.

Na začiatok stavby sme mali nejaké financie pripravené.
Zvyšok stavby sme financovali hypotekárnym  úverom, ktorý nám ES
vybavili. Nasledoval kolotoč vybavovania rôznych povolení, ktorého
sme sa našťastie nemuseli zúčastniť. ES sa ochotne postarali o
všetko."

Po vydaní stavebného povolenia a zabezpečení financovania bola
stavba vysnívaného rodinného domu zahájená. Investori sa
pravidelne zúčastňovali kontrolných dní na stavbe a tešili sa z
toho, ako im dom rastie pred očami. Odovzdanie hotového domu sa
nieslo v priateľskom duchu a mladí manželia už riešili termín
sťahovania.

V našom krásnom novom dome sa nám žije úžasne. Nie je
hádam nič, čo by sme chceli meniť, alebo urobiť inak, ako je to
teraz. Sme veľmi radi, že sme sa rozhodli pre rodinný dom a nikdy
by sme ho už nechceli opustiť. Veríme, že aj našim deťom sa raz
bude v dome krásne vyrastať, tak ako sme si to vysnívali."