Milovaný dom od ES

Nákladné
bývanie v centre veľkomesta vymenili manželia Pavelkoví spoločne
s dcérou za rodinný dom František. Rozhodovanie bolo ľahké aj
vďaka pozemku, ktorý vlastnili.

Pretože
od začiatku sme chceli murovaný dom, hľadali sme na trhu ponuku
firmy, ktorá  má so stavbou murovaných domov dlhodobé skúsenosti.
Ďalšími kritériami bola garancia pevnej ceny hotového domu a
termín dokončenia stavby. Prehľadávali sme internet, diskutovali
so známymi, ktorí už mali skúsenosť so stavbou domu. ES sme si
vybrali aj pre ústretové jednanie, ochotu a prístup manažéra
projektu."

Klienti
si vybrali dom František, kde uvítali možnosť dispozičných
zmien, ktoré sú jednou z mnohých služieb poskytovaných ES
bezplatne rovnako ako vybavenie stavebého povolenia.

Vybrali
sme si dom František a požiadali o prevedenie určitých
dispozičných zmien, potrebovali sme mať na každom podlaží jeden
samostatný byt. Všetky naše požiadavky  boli zapracované do
projektu. Ponuka vybavenia stavebného povolenia bola pre nás
príjemným bonusom, ale aj obrovskou úľavou. Keďže všetci v
rodine pracujeme, je pre nás takmer nemožné uvoľniť  sa z práce
a vybavovať veci po úradoch."

Najskôr
bolo potrebné vyriešiť likvidáciu pôvodnej chaty, ktorá bola na
pozemku, po nej  už mohla stavba začať.

Pred
začiatkom samotnej výstavby sme museli zlikvidovať pôvodnú
stavbu na pozemku – chatu s kôlňou a doriešiť všetky
záležitosti na stavebnom úrade. Stavbu sme sledovali starostlivo.
Navštevovali sme ju 5x do mesiaca, ale náš stavebný dozor tu bol
aj niekoľkokrát týždenne aby na všetko dohliadol."

Nový
dom sa stal milovaným miestom celej rodiny.

Milovaným
miestom sa stal celý náš dom, ale hlavne záhrada. Každý tu máme
svoj priestor, svoje súkromie a na záhrade máme možnosť zábavy
pre celú rodinu, záhradkárčenie a voľnosť pohybu pre našich
psov. Návrat do bytu by sme si už nevedeli predstaviť."

Manželia
Pavelkoví