ES nám vypracovali individuálny projekt domu

Odchod na
dôchodok znamená pre väčšinu ľudí veľkú životnú zmenu, čas
spomalenia a odpočinku. Nie ale pre manželov Jarošovích, ktorí
sa práve v tomto čase rozhodli zrealizovať svoj sen o vlastnom
bývaní a vymeniť byt za rodinný dom v peknom prostredí pri lese.

Rozhodli sme
sa nechať si postaviť dom na kľúč stavebnej firme do fáze
hrubej stavby bez technického zariadenia a pripojenia inžinierskych
sietí. Vzhľadom k našej bývalej pracovnej profesii technického
zamerania a dostatku času na dôchodku sme ostatné práce
realizovali osobne. Všetko sme koordinovali podľa spracovaného
projektu od stavebnej firmy a stavbu dotiahli až do kolaudácie."

Prvotným
zámerom bolo postaviť murovaný dom na svahovitom pozemku.
Dôležitou úlohou bola tiež orientácia podľa svetových strán –
vchod na východ a vnútorné usporiadanie miestností. Na
vykurovanie sme chceli pridať krbovú vložku s čerpadlom na
vykurovanie všetkých miestností v dome. S týmito požiadavkami
sme oslovili firmu Ekonomické stavby, ktorá  na našu veľkú
spokojnosť požiadavky zapracovala do projektu."

Ponúkané služby
Ekonomických stavieb plne vyhovovali zámeru investorov. Radi teda
využili vypracovanie individuálneho projektu, vybavenie stavebného
povolenia, postupné platby na jednotlivé etapy výstavby a pevného
termínu dokončenia stavby domu.

Cena súhrnného
rozpočtu bola pevná a záväzne daná zmluvou o dielo. Táto istota
bola pre nás dôležitá a boli sme s ňou spokojní."

Stavebné práce
boli zahájené v dohodnutom termíne a samotné založenie domu si
vďaka svahovitému terénu vyžadovalo nemalé úsilie.

Samotná realizácia stavby trvala 7 mesiacov. Stavbu sme sledovali stále,
pretože sme na dôchodku. Najviac časovo náročná bola realizácia
základovej dosky, vzhľadom k odstráneniu pieskovca a jeho odvozu."

Bývanie v
novom dome a v peknom lesnom prostredí sa nám veľmi páči. Stále
sa snažíme vylepšovať naše okolie drobnými terénnymi úpravami,
oplotením a výsadbou okresných drevín."

Manželia Jarošoví