Bungalov od ES pre harmické bývanie

Po
odchode detí z domu sa manželom stal dom zrazu príliš veľký a v
ich veku aj príliš náročný na údržbu a preto sa rozhodli pre
nové bývanie.

Po kúpe pozemku už nasledoval iba výber stavebnej
spoločnosti, ktorá by nám dom postavila. Vzhľadom k nášmu veku
a zlým skúsenostiam s remeselníkmi, sme si zvolili stavbu na kľúč,
aby sme si dom poriadne užili."

Výber stavebnej spoločnosti

Kontakt na Ekonomické stavby našli pri hľadaní dodávateľskej
stavebnej firmy na internete. Dohodli si na firme informatívnu
schôdzku so zástupcom spoločnosti.

Po druhom stretnutí a získaní podrobných informácií o
všetkých službách a programoch sme zverili výstavbu domu vrátane
vypracovania projektovej dokumentácie a vybavenia všetkých
povolení súvisiacich so stavbou Ekonomickým stavbám. Vybavenie
stavebného povolenia bezplatne sme uvítali. Bolo to výhodné a
milé prekvapenie. Týmto nám odpadlo nepríjemné a zdĺhavé
vybavovanie po úradoch."

Úprava typového projektu

Investori si pri tvorbe projektu nechali upraviť typový projekt
tak, aby im čo najviac vyhovoval a svoje predstavy konzultovali s
pracovníkmi ES. Následne Ekonomické stavby vybavili stavebné
povolenie a tým bolo všetko pripravené k stavbe domu.

Stavba domu

Po prevzatí stavebného pozemku boli začaté stavebné práce a pre
klientov boli pravidelne organizované kontrolné dni na stavbe.

Stavba domu prebiehala pomerne rýchlo. Postup prác sme
sledovali pravidelne aj mimo organizované kontrolné dni. V priebehu
hrubej stavby sme využili služby vlastného stavebného dozoru.
Domnievame sa, že ak by sme stavali stavbu svojpomocne, prebiehala
by omnoho pomalšie."

Po dokončení stavby domu sa
klienti spokojne presťahovali a užívali si nového domova.

Dom je hotový, bývame v ňom už rok a rozhodne by sme nič
nemenili. Sme tu veľmi spokojní. Radi tu s nami prebývajú naše
deti a vnúčatá. Sme veľmi radi, že sme výstavbu nového domu
realizovali „na kľúč" s firmou Ekonomické stavby. Prípadným
záujemcom ochotne poskytneme informácie a dávame veľmi dobré
doporučenie budúcim klientom.
"

manželia Havlíkoví