Bezkonkurenčné služby pre klientov Ekonomických stavieb

Panelákové
steny prepúšťajúce hluk zo susedných bytov, preplnené
parkoviská a márna snaha zaparkovať po príchode z práce. To boli
hlavné dôvody pre stavbu rodinného domu na kľúč pre mladých
manželov.

O ES sme sa
dozvedeli od známych, ktorí nám dali katalóg. S manželkou sme
časovo vyťažení nielen pracovne, ale tiež aj vďaka mnohým
koníčkom a záľubám. Pre stavbu domu na kľúč sme sa rozhodli
aj preto, že nie sme žiadni odborníci na stavebníctvo, od
priateľov sme sa dozvedeli, že pri stavbe domu si museli vybaviť
všetku administratívu spojenú so stavebným povolením. Preto nás
služba vybavenia stavebného povolenia od Ekonomických stavieb
potešila. Tiež ich skvelé  poradenstvo k financovaniu domu nás
presvedčilo aby sme si pre stavbu domu vybrali práve ES. "

Vďaka ES sme sa dozvedeli o možnosti úveru s nízkou
úrokovou sadzbou zahŕňajúcou štátny príspevok pre mladých.
Úver sme si brali v priebehu stavby, čo nám pomohlo k hladkému
financovaniu."

Projektovanie domov
pre investorov bolo veľmi príjemné a kompletná poradenská
činnosť vo voľbe materiálov, možnostiach financovania bola
kľúčová pre ich spokojnosť.

Stavba domu bola
zahájená a kontrolné dni na stavbe prebiehali k spokojnosti
klientov.

Stavbu sme
navštevovali nielen počas kontrolných dní, ale ja inokedy."

V novom dome
si užívame hlavne vysnívaný kľud a súkromie. Po záhrade môže
voľne pobehovať pes a o letnom grilovaní a kúpaní sa v bazéne
nie je potrebné ani hovoriť."