Radosť z dvojgeneračného domu

Opraviť starý
dom alebo postaviť nový? Túto dilemu riešili riešili pomerne
dlho manželia Bachtíkoví. Po zvážení všetkých zásadných
otázok pre a proti, vyhrala novostavba.

Kontakt na
Ekonomické stavby sme našli na internetových stránkach, ale mali
sme aj dobré referencie zo stránok časopisov o bývaní. Najviac
nás asi ovplyvnila široká ponuka možnosti financovania stavby od
preklenovacieho úveru až do program Istota."

Manželia
sa naviac rozhodovali medzi drevostavbou a murovaným domom.

Nakoniec sme
si zvolili sme si murovaný dom, ktorý najviac vyhovuje našim
podmienkam o bývaní v horskej oblasti. Pri murovanom dome dali
najviac na dlhú životnosť materiálov."

Manželia
sa rozhodli pre dvojgeneračný dom, ktorý plne vyhovoval ich
predstavám a možnostiam.

Ekonomické
stavby nám v našich požiadavkách vyšli maximálne v ústrety a
výsledkom je hotový dom, ktorý sa hneď stal domovom všetkých
jeho šiestich obyvateľov."

Manželia
si nechali realizovať iba hrubú stavbu a dokončovacie práce
riešili svojpomocne.

Viedla
nás k tomu nielen finančná situácia, ale radi sme využili
možnosti sa naplno zapojiť do stavebného procesu. Tiež chceme
realizovať altánok a prístrešok na autá. Napriek tomu, že sme
si nechali od ekono
mických stavieb postaviť len hrubú
stav
bu, týmto im ďakujeme za príjemné jednanie a
neoceniteľné rady pri dostavbe svojpomocne."

Manželia
Bachtíkoví